Đức, Áo mở cửa, Hungary cứng rắn với dân tị nạn - VietNamNet