Hàn Quốc hủy họp quốc hội, Triều Tiên cách ly gần 400 người để chống Covid-19