Hàng trăm người biểu tình tấn công ĐSQ Mỹ tại Baghdad