Đại dịch từng giết chết 2.000 người ở Rome mỗi ngày