Hội đồng Bảo an LHQ lần đầu tiên họp trực tuyến giữa đại dịch Covid-19 - VietNamNet