Israel 'hứng' mưa tên lửa, tố Hamas đứng sau - VietNamNet