Kinh hoàng: Nga tìm thấy 54 bàn tay người bị chặt ở gần biên giới Trung Quốc