Ngược chiều Âu-Mỹ, TQ ngày thứ hai liên tiếp không ca nhiễm Covid-19 nội địa