Người tị nạn đi bộ suốt 160km để đến Áo - VietNamNet