Nứt cửa sổ buồng lái, máy bay Nga chở hơn 200 người phải quay lại khẩn cấp - VietNamNet