Pháp xác nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong do Covid-19 ở châu Âu