Sợ Covid-19, giới nhà giàu đổ xô thuê máy bay riêng đi lại