Thái cấm người nước ngoài nhập cảnh để chặn Covid-19