Thảm hoạ giẫm đạp Campuchia là do không quen đi cầu treo