Hàng không Trung Quốc lại khổ sở vì hành khách ném đồng xu vào máy bay