Những hình ảnh "nảy đom đóm mắt" từ cuộc thi độc, lạ ở Nga