Thót tim cảnh lính cứu hoả lái xe qua biển lửa ở Australia - VietNamNet