Toà chung cư cháy sáng rực London, huy động hơn 100 lính cứu hoả - VietNamNet