Tình hình Triều Tiên: Triều Tiên tung ảnh tuyên truyền bắn cháy tàu sân bay Mỹ