Triều Tiên sẽ công bố nhiều vũ khí chiến lược mới vào cuối tuần - VietNamNet