Triều Tiên tiếp tục là nước miễn nhiễm với Covid-19 - VietNamNet