Vào bãi thử hạt nhân một thời tuyệt mật của TQ - VietNamNet