Tầm nhìn đặc sắc về xã hội ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Hôm 22/11, Viện Michael Dukakis về lãnh đạo và sáng tạo đã khởi động sáng kiến xã hội của Thế giới trí tuệ nhân tạo (AI World Society - viết tắt là AIWS).

Đây là một tầm nhìn đặc sắc xây dựng một xã hội ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho toàn thế giới để hạn chế thấp nhất những nguy hại cho loài người do trí tuệ nhân tạo gây ra, và áp dụng tốt nhất những lợi ích của trí tuệ nhân tạo để đổi mới, cải cách hệ thống chính trị xã hội của mỗi quốc gia và toàn thế giới hướng tới trung thực, chính trực, nhân ái, trách nhiệm và công bằng.

Ảnh minh họa
 

Sáng kiến xã hội của AIWS gồm nhiều phần. Phần đầu tiên là nền tảng đạo đức trí tuệ nhân tạo; phần tiếp theo là các quy tắc, chuẩn mực, nền tảng pháp lý, quản trị của xã hội trí tuệ nhân tạo; tiếp đó là các mô hình, giải pháp tổ chức, quản trị xã hội trong thế giới trí tuệ nhân tạo. Sau các mô hình, giải pháp là phần phát triển các sản phẩm, dịch vụ cho xã hội trí tuệ nhân tạo.

Đây là dự án lớn thu hút nhiều giáo sư hàng đầu về trí tuệ nhân tạo và về quản lý nhà nước ở các trường đại học ở vùng Boston tham gia, bao gồm Đại học Harvard, Đại học MIT, Đại học Brown, Đại học Northeatern, Học viện Hải quân, cùng những chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo ở các công ty công nghệ thông tin hàng đầu của Mỹ.

Những người khởi xướng và điều hành sáng kiến tiên phong AIWS này là Giáo sư Michael Dukakis, Chủ tịch Viện Michael Dukakis về lãnh đạo và sáng tạo, Cựu thống đốc bang Massachusetts, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống Mỹ năm 1988, và ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Viện Michael Dukakis, nguyên Tổng biên tập báo VietNamNet.

P.V

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN