1500 người tham gia giải chạy gây quỹ cho bệnh nhi nghèo - VietNamNet