Tuyển Việt Nam suýt gặp sự cố mất tiền ngày đến Lào