Bảng tổng sắp huy chương Asiad ngày 1/9 - BXH huy chương Asiad 2018