Bắt đầu chuyển phát 18.000 vé trận Việt Nam - Malaysia - VietNamNet