Bầu Đức hứa thế này, HAGL chiến hết mình cùng KIatisuk thôi - VietNamNet