Ban trọng tài lao đao, bầu Tú sai nước cờ: Bầu Đức hỉ hả...