Ban trọng tài lên tiếng về sự cố quên thẻ, bẻ còi trên sân Gò Đậu