Báo Thái Lan: Lương Xuân Trường là chìa khóa tuyển Việt Nam