Bóng đá Việt Nam năm 2018: Mong đầu xuôi, đuôi lọt