Công Phượng, Xuân Trường mong đàn anh Quế Ngọc Hải đá nhẹ chân