Đặng Văn Lâm đấu Lương Xuân Trường, thầy Hàn ưu tư - VietNamNet