Để Công Phượng ghi bàn, Incheon United làm gấp điều này