Đoàn Văn Hậu: ‘Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng’