Đội bóng của bầu Hiển thế này, HAGL và bầu Đức làm được gì?