Bản quyền truyền hình trận Indonesia vs Việt Nam: VTV phát trực tiếp - VietNamNet