Báo Thái Lan: Việt Nam mạnh hơn, Thái Lan không thể thắng - VietNamNet