Bầu Đức, Xuân Trường, Công Phượng nhận bằng khen của tỉnh nhà