Bí ẩn chấn thương của Văn Thanh, Tuấn Anh trước King’s Cup