CĐV Việt Nam biến Mỹ Đình thành "chảo lửa", cổ vũ tuyển Việt Nam