CLB TPHCM vỡ mộng lật ngôi của Hà Nội: Đừng tiếc, thầy Chung!