Công Phượng không về V-League nếu thử việc thất bại ở Pháp