Công Phượng ngoan hiền tập buổi đầu cùng tuyển Việt Nam