Công Phượng, Xuân Trường thất bại, bầu Đức vẫn số 1