Cúp Quốc nhận tin vui, sẵn sàng đối phó đại dịch corona - VietNamNet