Danh sách tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Loại Mạc Hồng Quân, Huy Toàn