Danh sách tuyển Việt Nam dự King's Cup: Nhiều cựu binh trở lại?