Đình Trọng dính chấn thương nặng, nguy cơ lỡ King's Cup